Moneta wydana z okazji 75. rocznicy Bitwy Warszawskiej. 20zł, która z wyglądu jest identyczna jak 2zł, lecz różni się stemplem (tam zwykły, tutaj lustrzany). Na awersie możemy zobaczyć orła w koronie, rok 19-95, pod orłem nominał 2zł, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy warszawskiej.

Jedna z niewielu monet o nominale 2zł, wybitych w tym stopie. 75. rocznica Bitwy Warszawskiej z 1995 roku pomimo swojego niskiego nakładu, nie osiąga niesamowicie wysokich cen. Na awersie możemy zobaczyć orła w koronie, rok 19-95, pod orłem nominał 2zł, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak […]