Moneta Igrzyska XXVI Olimpiady – Atlanta 1996 20zł, wydana z okazji Igrzysk Olimpijskich w 1996 roku. W komplecie została wydana identyczna moneta o nominale 2zł, ale w innym stopie i stemplem zwykłym. Na awersie możemy zobaczyć orła w koronie, rok 19-95, pod orłem nominał 2zł, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami. […]

Moneta Igrzyska XXVI Olimpiady – Atlanta 1996, wydana z okazji Igrzysk Olimpijskich, odbywających się w Atlancie w 1996 roku. Na awersie możemy zobaczyć orła w koronie, rok 19-95, pod orłem nominał 2zł, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy warszawskiej.